Giới thiệu Phòng Đào tạo

 

GIỚI THIỆU

  • Phòng Đào tạo được thành lập trên cơ sở tách Phòng Đào tạo và Phòng Công tác học sinh.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  • Xây dựng kế hoạch đào tạo, chương trình giáo dục, kế hoạch giảng dạy  và giáo trình môn học; tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp; tổ chức thực nghiệm, đào tạo kết hợp với hoạt động sản xuất, dịch vụ.
  • Tổ chức quá trình đào tạo; thực hiện các công việc giáo vụ; lập các bảng biểu về công tác giáo vụ dạy và học, thực hành, thực tập; đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo; theo dõi tổng hợp đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo, thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định.
  • Thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, qui chế đào tạo, cấp văn bằng, chứng chỉ.
  • Quản lý và tổ chức có hiệu quả công tác thư viện theo định.
  • Quản lý đào tạo liên kết.
  • Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ngắn hạn cho người học tại cơ sở 1 và cơ sở 2.

DANH SÁCH CÁN BỘ

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM/HỌC VỊ

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Phạm Ngọc Hải

Thạc sĩ

Trưởng phòng

pnhai@vetc.edu.vn

2

Nguyễn Duy Tiến

Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng
GĐ TT tuyển sinh

nguyenduytien@vetc.edu.vn

3

Nguyễn Thụy Vân Châu

Thạc sĩ

Chuyên viên

4

Lê Hoàng Nam

Cử nhân

Giảng viên kiêm nhiệm

5

Lê Minh Trung

Kỹ thuật viên

Chuyên viên

6

Pham Thị Yến

Cử nhân

Chuyên viên

7

Trịnh Thị Hân

Cử nhân

Chuyên viên

8

Võ Thị Kim Thanh

Cử nhân

Chuyên viên

9

Nguyễn Thế Hiển

Cử nhân

Phó Trưởng phòng
P.GĐ TT tuyển sinh

nthien@vetc.edu.vn

10

Phạm Thanh Huyền

Cử nhân

Chuyên viên

11

Nguyễn Thị Phương Hồng

Thạc sĩ

Giảng viên kiêm nhiệm

12

Mai Thị Thành

Thạc sĩ

Giảng viên kiêm nhiệm

LIÊN HỆ
Phòng Đào Tạo
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.970.160 ; (08) 37.206.426
Email
: daotao@vetc.edu.vn