Công Đoàn

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX TP.HCM


Công đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Dệt May Việt Nam. Quá trình hoạt động của Công đoàn trải qua các thời kỳ như sau:

  • Thành lập tháng 4/1979, lúc đó là tổ Công đoàn thuộc Công đoàn văn phòng 2 Liên hiệp các xí nghiệp may Việt nam
  • Năm 1981 thành lập Công đoàn cơ sở Trường Công nhân kỹ thuật May.
  • Năm 1998 được đổi tên thành Công đoàn cơ sở Trường Trung học Kỹ thuật May & Thời trang II.
  • Tháng 10/2006 được đổi tên thành Công đoàn cở sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt May Thời trang TP.HCM.
  • Tháng 7/2009, được đổi tên thành Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TPHCM.

Công đoàn hiện có 215 đoàn viên (nữ: 104 đoàn viên) sinh hoạt ở 15 tổ công đoàn.

Trình độ:

  • Tiến sĩ: 03 đoàn viên.
  • Thạc sĩ: 83 đoàn viên.
  • Đại học: 67 đoàn viên.
  • Trình độ khác: 62 đoàn viên.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ
1. Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ XI (2013-2018):

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN

1

Nguyễn Thành Nhân

Chủ tịch

Trưởng phòng CTHSSV

2

Bùi Thị Thúy Hằng

Phó Chủ tịch

Trưởng Bộ môn

3

Đinh Thị Thanh

Ủy viên - CNUBKT

Chuyên viên phòng QT - ĐT

4

Nguyễn Thị Thanh Liễu

Ủy viên - TBNC

Phó trưởng phòng TTKT & ĐBCLGD

5

Vũ Thị Lĩnh

Ủy viên - kế toán công đoàn

Phó trưởng phòng TC - KT

6

Lê Quang Dũng

Ủy viên - TBTH

GV khoa Cơ điện

7

Đoàn Tuấn Sơn

Uỷ viên – Công tác phong trào

Chuyên viên phòng QT - ĐT

2. Ủy ban kiểm tra Công đoàn:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN

1

Đinh Thị Thanh

Ủy viên - Chủ nhiệm UBKT

Chuyên viên phòng QT - ĐT

2

Nguyễn Duy Tiến

Ủy viên

Phó trưởng phòng Đào tạo

3. Các tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận trực thuộc:

STT

ĐƠN VỊ

TỔ TRƯỞNG

1

Phòng Tổ chức - Hành chính

Đào Thị Diễm Châu

2

Phòng Quản trị - Đầu tư

Đinh Thị Thanh

3

Phòng Tài chính - Kế toán

Tô Ngọc Bảo Trâm

4

Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ doanh nghiệp

Nguyễn Hữu Phượng

5

Phòng Công tác học sinh, sinh viên

Nguyễn Tài

6

Phòng Đào tạo

Võ Thị Kim Thanh

7

Phòng Thanh tra, Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục

Trần Quang Hiền

8

Khoa Công nghệ Dệt May

Nguyễn Thị Lan Hương

9

Khoa Thiết kế thời trang

Trần Thanh Huyền

10

Khoa Kinh tế

Lê Thị Tuyết

11

Khoa Cơ Điện

Lê Công Cử

12

Khoa Ngoại ngữ - Tin học

Trần Nguyễn Quỳnh Trâm

13

Khoa Khoa học cơ bản

Lê Thị Thanh Phương

14

Trung tâm sản xuất thực tập

Đào Thị Duy Thanh

15

Cơ sở 2

Phạm Văn Kiên


Tin đã đăng :