BAN GIÁM HIỆU

 

 

TS. HỒ NGỌC TIẾN
Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy.
Email: hntien@vetc.edu.vn   ||      hongoctienvetc@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

 

 

ThS. NGUYỄN NGỌC HIỂN
Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy.
Email: nnhien@vetc.edu.vn             ||               nguyenngochien67@yahoo.com

Phó Hiệu trưởng

TS. PHAN THỊ HẢI VÂN
Phó Hiệu trưởng, Đảng ủy viên
Email: pthvan@vetc.edu.vn              ||              haivanvinatex@yahoo.com