Bế giảng lớp Giám đốc xí nghiệp Dệt may thành viên - khóa 3 và lớp Cán bộ quản lý đơn hàng Dệt may (Merchandiser) - khóa 1

BẾ GIẢNG LỚP GIÁM ĐỐC XÍ NGHIỆP DỆT MAY THÀNH VIÊN - KHÓA 3 VÀ LỚP CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG DỆT MAY (MERCHANDISER) - KHÓA 1

Ngày 26/12/2016, tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Dệt May Việt Nam phối hợp với trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ bế giảng lớp Giám đốc xí nghiệp Dệt may thành viên -  khóa 3 và lớp Cán bộ quản lý đơn hàng Dệt may (Merchandiser) - khóa 1.

Tham dự buổi lễ, có ông Nguyễn Khánh Sơn, Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt May Việt Nam, kiêm Giám đốc Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp Dệt May; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp; Về phía trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh có TS Hồ Ngọc Tiến, Bí thư Đảng Ủy, Hiệu trưởng nhà trường, các Thầy Cô trong Ban Giám hiệu, các Thầy Cô Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa Kinh tế, khoa Công nghệ dệt may, giảng viên tham gia quản lý lớp học, cùng học viên 2 Lớp học.

Ông Nguyễn Khánh Sơn – Giám đốc điều hành Tập đoàn DMVN, kiêm Giám đốc Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp Dệt May

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khánh Sơn đánh giá cao thành tích học tập của 38 học viên lớp Giám đốc xí nghiệp dệt may thành viên khóa 3 và của 14 học viên lớp Cán bộ quản lý đơn hàng Dệt may (Merchandiser) đã tiếp thu được những kiến thức, kỹ năng mới phục vụ cho công việc tại đơn vị và phát huy được kĩ năng, năng lực của bản thân trong tương lai.

Khóa học Giám đốc xí nghiệp dệt may thành viên khóa 3 gồm 38 học viên được tổ chức học tập trong 2 tháng bao gồm các nội dung đào tạo nhằm bổ sung các kiến thức kĩ năng về quản trị doanh nghiệp, quản lý sản xuất, quản trị nguồn nhân lực, quản trị chiến lược và kế hoạch sản xuất, các kĩ năng mềm…vv. Khóa học Cán bộ quản lý đơn hàng Dệt may (Merchandiser) gồm 14 học viên được tổ chức trong 3 tháng bao gồm các nội dung đào tạo nhằm bổ sung các kiến thức, kĩ năng về thị trường dệt may, vật liệu dệt may, công nghệ sản xuất may công nghiệp, quy trình quản lý và triển khai thực hiện đơn hàng, thanh toán quốc tế, phương pháp tính giá thành, các kĩ năng mềm…vv. Kết thúc khóa học mỗi học viên phải hoàn thành khóa luận về việc triển khai áp dụng những kiến thức đã được học vào thực tiễn của doanh nghiệp đang công tác và phải báo cáo trước hội đồng thẩm định gồm lãnh đạo Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp dệt may, đại diện trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo doanh nghiệp có học viên tham gia lớp học. Điểm tốt nghiệp được đánh giá dựa trên điểm quá trình, điểm khóa luận và điểm phỏng vấn.

Kết quả tốt nghiệp lớp Giám đốc xí nghiệp dệt may thành viên khóa 3 có 29 học viên xếp loại giỏi và 9 học viên xếp loại khá. Lớp Cán bộ quản lý đơn hàng Dệt may (Merchandiser) có 8 học viên xếp loại giỏi và 5 học viên xếp loại khá.

Thay mặt học viên hai lớp học, anh Đào Duy Khánh - Trưởng phòng QA, Tổng Công ty CP May Việt Tiến gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp Dệt May, Lãnh đạo các doanh nghiệp, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh, các giảng viên đã quan tâm tạo điều kiện học tập tốt nhất cho các học viên và xin hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện và nghiên cứu, áp dụng các kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn công việc ở đơn vị, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển của ngành dệt may Việt Nam nói chung và  của các  doanh nghiệp dệt may trong Tập đoàn Dệt May Việt Nam nói riêng trong thời gian tới.

Đào Duy Khánh, Lớp trưởng lớp Giám đốc xí nghiệp dệt may thành viên - khóa 3, phát biểu cảm tưởng của học viên tại buổi lễ

Đại diện đơn vị đào tạo, TS. Hồ Ngọc Tiến - Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh chúc mừng các học viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, cảm ơn lãnh đạoTập đoàn Dệt may Việt Nam, lãnh đạo các doanh nghiệp dệt may đã tin tưởng nhà trường gửi các cán bộ tham gia hai khóa đào tạo trên; Cám ơn sự hỗ trợ nhiệt tình từ các doanh nghiệp nhận và hướng dẫn học viên tham quan, thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp, sự phối hợp tốt của các doanh nghiệp với Trường tạo nên thành công tốt đẹp của khoá học. Với những kiến thức, kỹ năng được trang bị là nền tảng quan trọng, hy vọng các học viên vận dụng sáng tạo vào thực tiễn sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

TS. Hồ Ngọc Tiến - Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ

Hình ảnh tại buổi lễ