Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HỒ CHÍ MINH trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Viantex TP. HCM lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2019

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT VINATEX TP. HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XIII,

NHIỆM KỲ 2017 – 2019


Ngày 18 tháng 3 năm 2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh (Đoàn trường) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2019. Đây là một sự kiện quan trọng, ngày hội lớn của đoàn viên, thanh niên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh, là thời điểm quan trọng để đoàn viên, thanh niên nhà trường cùng nhau nhìn nhận, kiểm điểm công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2014 -2017 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Đại hội được vinh dự đón tiếp đồng chí Phạm Minh Tuấn – Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dệt May Việt Nam; đồng chí Trần Ngọc Lương – Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên tỉnh đoàn – Chánh văn phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang; đồng chí Hồ Ngọc Tiến – Bí thư Đảng uỷ nhà trường; Các đồng chí đại diện cho các cơ sở đoàn huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, các cơ sở đoàn các tổng công ty, công ty trực thuộc đoàn Tập đoàn Dệt may Việt Nam; quý vị đại biểu là đảng ủy viên, các đồng chí bí thư các chi bộ của đảng ủy nhà trường, các đồng chí cán bộ chủ chốt của nhà trường và đoàn viên ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho các Liên Chi đoàn, Chi đoàn.

Đồng chí Trần Hoài Nam – Phó Bí thư Đoàn trường báo cáo trước Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Hoài Nam – Phó Bí thư Đoàn trường khoá XII, nhiệm kỳ 2014 – 2017 trình bày trước đại hội “Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2017; phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2019”. Nhìn lại chặng đường 3 năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội khoá 12, nhiệm kỳ 2014 - 2017 báo cáo khẳng định công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt như: Đã thực hiện được vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác giáo dục pháp luật, tư tưởng, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện và đạt kết quả tốt trong phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ Quốc” qua việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, lao động sáng tạo, nâng cao tinh thần tự giác học tập, tự rèn luyện, tự nghiên cứu trong đoàn viên, thanh niên và học sinh sinh viên; đó là xung kích tình nguyện vì cộng đồng trong công tác đến ơn đáp nghĩa, công tác bảo vệ môi trường, công tác xây dựng nông thôn mới, …; thực hiện tốt phong trào “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” trong việc học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề đáp ứng nhu cầu xã hội, các chương trình học bổng “Tiếp bước tương lai”, học bổng “Vì ngày mai tươi sáng” và các hoạt động nâng cao sức khỏe, thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần,… Tất cả những kết quả đáng khích lệ này có được là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, của Đoàn Tập đoàn Dệt May Việt Nam; sự hỗ trợ tích cực của các cơ sở đoàn bạn cộng hưởng với sự cố gắng, nỗ lực của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XII, nhiệm kỳ 2014 – 2017. Cũng trong báo cáo, Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XII cũng  đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Phát huy sức mạnh của tuổi trẻ nhà trường, xuất phát từ tình hình thực tiễn và những bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn trường cũng đã đề ra phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2019, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên; xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ tổ quốc thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, công tác đến ơn đáp nghĩa, công tác an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên lập thân, lập nghiệp; nâng cao công tác xây dựng đoàn và đoàn tham gia xây dựng Đảng;….

Đồng chí Phạm Minh Tuấn – Phó Bí thư Đoàn Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Minh Tuấn – Phó Bí thư Đoàn Tập đoàn Dệt may Việt Nam; đồng chí Hồ Ngọc Tiến – Bí thư Đảng uỷ nhà trường nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được của BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2014 – 2017. Đặt niềm tin vào đội ngũ Ban chấp hành mới sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao, kế thừa và phát huy truyền thống, thành tích của Đoàn trường, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường ngày càng vững mạnh, xứng đáng với tình cảm, niềm tin của Đảng ủy, Ban giám hiệu và tuổi trẻ nhà trường. Qua đó, đồng chí Hồ Ngọc Tiến đã đặt ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và then chốt cho BCH Đoàn trường khoá XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2019 như sau:

Đồng chí Hồ Ngọc Tiến – Bí thư Đảng ủy nhà trường phát biểu chỉ đạo Đại hội

(1) Tiếp tục xây dựng kế hoạch, chương trình hành động đẩy mạnh công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, tổ chức học tập nâng cao tinh thần yêu nước cho đoàn viên, thanh niên.

(2) Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phong trào nghiên cứu khoa học, tự học tập, rèn luyện nâng cao tay nghề cho đoàn viên, thanh niên là CB – GV – CNV và HSSV.

(3) Tăng cường các hoạt động vì cộng đồng, công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường giúp đoàn viên, thanh niên rèn luyện kỹ năng mềm.

(4) Vận dụng chức năng, nhiệm vụ của Đoàn trường tham gia vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2019 gồm 15 đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ trình độ, năng lực, có nhiệt huyết, uy tín trong đoàn viên thanh niên, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chương trình công tác đoàn, phong trào thanh niên. Ban chấp hành khóa XIII đảm bảo tính kế thừa, vừa thể hiện quyết tâm đổi mới và sự chuyển tiếp hợp lý giữa các thế hệ cán bộ đoàn của nhà trường. Đại hội cũng sáng suốt lựa chọn 5 đồng chí đoàn viên ưu tú đại diện cho tuổi trẻ nhà trường đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn Tập đoàn Dệt May Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh đã thành công tốt đẹp. Nghị quyết của Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, quyết tâm của toàn bộ đoàn viên, thanh niên nhà trường trong thời kỳ mới. Đại hội thành công hứa hẹn sẽ mở ra trang mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của nhà trường trong giai đoạn tiếp theo.

Cũng tại đại hội, đồng chí Phạm Minh Tuấn tặng bằng khen của Trung ương Đoàn, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016.

Và Huyện đoàn Kiên Lương tặng quà lưu niệm cho Đoàn trường.

 

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

Đảng ủy tặng hoa lưu niệm cho BCH Đoàn trường khóa XII,

nhiệm kỳ 2014 - 2017

Kiểm tra và niêm phong thùng phiếu

Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu cử

Ra mắt BCH Đoàn trường khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2019