Lễ kết nạp Đảng viên, Chi bộ Kinh tế - Cơ điện - Công nghệ thông tin

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
CHI BỘ
KINH TẾ - CƠ ĐIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày 12 tháng 4 năm 2017, Chi bộ Kinh tế - Cơ điện - Công nghệ thông tin thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Tp. Hồ Chí Minh đã trang trọng tổ chức Lễ kết nạp quần chúng Nguyễn Thị Thúy Kiều và Nguyễn Thị Hiền vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, theo đúng trình tự, quy định của Điều lệ Đảng. Thay mặt Chi bộ, Đồng chí Đỗ Quang Doanh, UVBCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Thị Thúy Kiều.

Đồng chí Đỗ Quang Doanh đọc quyết định kết nạp quần chúng Nguyễn Thị Hiền

Đồng chí Đỗ Quang Doanh đọc quyết định kết nạp quần chúng Nguyễn Thị Thúy Kiều

Trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của toàn thể đảng viên Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Kiều, Nguyễn Thị Hiền đọc lời tuyên thệ trung thành với Đảng, Tổ Quốc, phấn đấu trở thành một Đảng viên gương mẫu.
Thay mặt Chi bộ, đồng chí Đỗ Quang Doanh, UVBCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ giao nhiệm vụ cho hai đồng chí Nguyễn Thị Thúy Kiều, Nguyễn Thị Hiền và phân công các Đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ hai đồng chí Nguyễn Thị Thúy Kiều, Nguyễn Thị Hiền trở thành đảng viên chính thức.

Đồng chí Đỗ Quang Doanh giao nhiệm vụ cho hai đồng chí Nguyễn Thị Thúy Kiều và Nguyễn Thị Hiền.

Thị Thúy Kiều