Khai giảng lớp Cao đẳng ngành Công nghệ may tại Tổng Công ty may Nhà Bè

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh khai giảng lớp Cao đẳng ngành Công nghệ may tại Tổng Công ty may Nhà Bè

Ngày 02 tháng 11 năm 2016, tại Tổng Công ty May Nhà Bè, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Công ty may Nhà Bè tổ chức lễ khai giảng lớp CĐ16M18, trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ may cho cán bộ - công nhân viên Tổng Công ty may Nhà Bè. Đây là hình thức đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất tại doanh nghiệp, đã được nhà trường và Tổng công ty thực hiện thường xuyên trong những năm qua.

Đến dự lễ khai giảng, về phía Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh có TS. Phan Thị Hải Vân - Phó hiệu trưởng cùng quý thầy cô đại diện cho các đơn vị của nhà trường. Về phía Tổng công ty may Nhà Bè có ông Đinh Văn Thập - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cùng đại diện các đơn vị thuộc Tổng công ty và 40 sinh viên tham dự buổi lễ.

TS. Phan Thị Hải Vân - Phó Hiệu trưởng phát biểu tại buổi lễ

TS. Phan Thị Hải Vân chúc mừng các thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng và cảm ơn Tổng Công ty cổ phần may Nhà Bè đã phối hợp và hợp tác với nhà trường trong thời gian qua, một mặt để đào tạo tại chỗ nguồn nhân lực quản lý, kỹ thuật ngành May đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, mặt khác tạo điều kiện cho các giảng viên của trường thâm nhập thực tiễn sản xuất nhằm bổ sung, cập nhật thực tiễn vào nội dung bài giảng, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.. TS. Phan Thị Hải Vân hy vọng, mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và Tổng công ty tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian sắp tới.

Ông Đinh Văn Thập - Phó Tổng giám đốc phát biểu tại buổi lễ

Đáp lại, ông Đinh Văn Thập Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần May Nhà Bè cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của nhà trường về công tác đào tạo cho sự phát triển của Tổng Công ty. Ông Đinh Văn Thập động viên cán bộ - công nhân viên sắp xếp thời gian, công việc, tham gia đầy đủ khóa học để được công nhận tốt nghiệp theo đúng kế hoạch của nhà trường. Ông cũng cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ - công nhân viên tham dự khóa học.

Sinh viên lớp CĐ16M18 (Tổng Công ty May Nhà Bè)

Thông báo tuyển dụng nhân sự (ngày đăng 31/10/2016)

Đọc thêm...

Nâng cao ý thức tôn trọng Hiến pháp, pháp luật, tuân thủ và thực hiện pháp luật

NÂNG CAO Ý THỨC TÔN TRỌNG HIẾN PHÁP, PHÁP LUẬT,
TUÂN THỦ VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

 

1. Một số quan điểm về pháp luật

Trên thế giới hiện nay khái niệm pháp luật có nhiều cách hiểu khác nhau tùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển của lịch sử xã hội loài người, lĩnh vực nghiên cứu của các học giả, có thể kể ra một số quan điểm như sau:

Cicero (106 - 43. tr. CN), một triết gia và luật gia thời La Mã cổ đại thì “Pháp luật là sự phân biệt giữa những thứ công bằng và bất công.” [1].

John Locke (1632-1704), triết gia người Anh cho rằng “Pháp luật không là gì khác hơn chính là các giới hạn đối với cá nhân thông minh và tự do trong việc theo đuổi lợi ích hợp lý của mình, và đặt ra yêu cầu không vượt quá yêu cầu đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng người chịu sự điều chỉnh của luật đó.” Nói cách khác, theo John Locke, pháp luật là đường phân ranh giới tự do giữa người và người, đường ranh giới mà nếu vượt qua nó, thì tự do của người này sẽ xâm phạm tới tự do của người khác và hệ quả là con người sẽ không còn tự do [2].

Hàn Phi Tử (281 -233 TCN) một học giả của Trung quốc quan niệm Pháp luật là công cụ hữu hiệu nhất để đem lại hòa bình, ổn định và công bằng: “Bậc thánh nhân hiểu rõ cái thực tế của việc phải và trái, xét rõ thực chất của việc trị và loạn, cho nên trị nước thì nêu rõ pháp luật đúng đắn, bày ra hình phạt nghiêm khắc để chữa cái loạn của dân chúng, trừ bỏ cái họa trong thiên hạ. Khiến cho kẻ mạnh không lấn át người yếu, người đông không xúc phạm số ít, người già cả được thỏa lòng, người trẻ và cô độc được trưởng thành, biên giới không bị xâm lấn, vua và tôi thân yêu nhau, cha con giữ gìn cho nhau” [3].

Có thể nói theo các học giả xưa thì pháp luật có 3 chức năng cơ bản đó là: (1) giải quyết tranh chấp, (2) bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của dân chúng và (3) bảo vệ sự vận hành chính quyền một cách bình thường.

Theo wikipedia Bách khoa toàn thư trang tiếng Việt “Pháp luật được hiểu như là tổng thể các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, và cưỡng chế” [5].

Đối với nước ta hiện nay, có thể điểm qua một số vai trò chính, cơ bản của pháp luật như sau:

Một là, pháp luật là công cụ thực hiện đường lối, chính sách của Đảng: Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước và xã hội trước hết và chủ yếu bằng cách vạch ra đường lối, chính sách cho từng giai đoạn phát triển đất nước, trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình thực tiễn trên cơ sở vận dụng sáng tạo nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin. Do đó, đường lối chính sách của Đảng phải được cụ thể hóa bằng pháp luật của nhà nước và thông qua hoạt động của nhà nước nhằm làm cho đường lối của Đảng trở thành hiện thực trong đời sống xã hội.

Hai là, pháp luật là công cụ thực hiện quyền làm chủ của nhân dân: trên cơ sở thực hiện nguyên tắc “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” , nhân dân phải là người thực sự xây dựng nên nhà nước của mình, tham gia vào công việc nhà nước và kiểm tra hoạt động của nhà nước trên cơ sở thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của mình do luật định.

Ba là, pháp luật là công cụ quản lý xã hội: Pháp luật do nhà nước đặt không chỉ nhằm trừng trị, trấn áp, cưỡng chế đối với những hành vi vi phạm, để giữ gìn trật tự cho xã hội trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, trật tự xã hội... mà còn mở đường cho các quan hệ xã hội phát triển phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử.

2. Ngày Pháp luật và ý nghĩa ngày Pháp luật

Nhận thức được tầm quan trọng của Pháp luật trong quản lý xã hội, điều chỉnh hành vi của con người, nhất là mang lại “sự công bằng” “sự bình đẳng” giữa các quyền và nghĩa vụ  cá nhân trong cộng đồng. Hiện nay, trên thế giới có nhiều nước tổ chức Ngày Pháp luật hay “Ngày Hiến pháp” như một ngày hội để nâng cao ý thức “thượng tôn pháp luật”, tôn vinh Hiến pháp - đạo luật gốc của mỗi quốc gia đây cũng được coi như là một trong những tiêu chí đánh giá về sự văn minh, tiến bộ của một quốc gia.

Tại Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định :“Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Ngày 9/11/1946 là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Hiến pháp năm 1946 là bản Hiến pháp thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, là sự khẳng định mạnh mẽ các giá trị dân chủ, dân quyền, thượng tôn pháp luật. Các giá trị đó vẫn được kế thừa trong Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992 và mới nhất là Hiến pháp năm 2013.

Ngày Pháp luật 09/11 có ý nghĩa hết sức to lớn, giúp cho mọi tổ chức, cá nhân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, đồng thời khơi dậy trong mọi công dân ý thức trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình để tham gia một cách tích cực vào các sinh hoạt của đời sống chính trị và đời sống xã hội.

Ngày Pháp luật còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị pháp luật của Nhà nước pháp quyền XHCN, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong học tập, tìm hiểu  và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin vào pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong đời sống xã hội. Đây còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc, là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các hoạt hoạt động tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm để:

- Khẳng định  vị trí, vai trò của  Hiến pháp, pháp luật trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội”;

- “Giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật”;

- “Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống của nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị”,

- “Vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật”.

- Việc tổ chức "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" còn là dịp để“Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu  trong xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gương người tốt việc tốt trong thực hiện pháp luật”.

3. Ngày Pháp luật trách nhiệm của CB-GV-CNV-HSSV trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Tp. Hồ Chí Minh

Đối với CB-GV-CNV và HSSV trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Tp. Hồ Chí Minh việc thực hiện ngày pháp luật không nên hiểu chỉ dừng lại ở việc tuân thủ Hiến pháp, các đạo luật trong nước và quốc tế mà còn thể hiện ở nội dung chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định, quy chế của nhà trường như: đi làm, đi học đảm bảo đúng giờ giấc, đảm bảo về đồng phục, không lãng phí và ăn cắp thời giờ làm việc, sắp xếp phương tiện đúng chỗ, hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn và đạt kết quả…  điều quan trọng nhất là mỗi CB-GV-CNV và HSSV phải làm đúng và hoàn thành tốt công việc/bổn phận của mình.

CB-GV-CNV và HSSV của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh phải luôn xác định  “Ngày Pháp luật 09/11” không phải là ngày “tuyên truyền” trên giấy mà phải khẳng định rằng 365 ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật, vận dụng nó vào trong cuộc sống hàng ngày.

Tài liệu tham khảo:

1. Cited in James M. Donovan, Legal Anthropology: An Introduction (Lanham: Altamira Press, 2008) at 6.

2. John Locke, trích dẫn trong F.A. Hayek, The Constitution of Liberty: The Definitive Edition (London: University of Chicago Press, 2011) tr. 232.

3. Phan Ngọc (dịch). Hàn Phi Tử. Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, 2001, tr. 561.

4. Luật giáo dục 2013.

5. Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992, 2013.

5. https://vi.wikipedia.org/wiki/Luật_pháp.

Phạm Duy Ngọc

Lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2016)

Hoà cùng với khí thế thi đua sôi nổi của chị em phụ nữ trong cả nước hướng tới kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2016), được sự nhất trí và quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Nhà trường, Công đoàn Trường cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Vinatex TP. HCM đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Buổi lễ chia làm hai phần: phần hội thi “Cơm chiên 3 miền” và lễ họp mặt toàn thể nữ CB-GV-CNV.

- Phần hội thi “Cơm chiên 3 miền” diễn ra rất sôi nổi với sự tham gia của 14 đội đại diện cho 14 tổ Công đoàn.

Sau hơn 1 giờ tranh tài, cùng với sự khéo léo, sự sáng tạo trong ý tưởng và phần thuyết trình truyền tải được chủ đề của tác phẩm của các đội, 14 đội tham dự đã khiến cho Ban Giám khảo đã mất khá nhiều thời gian để có sự lựa chọn cho tác phẩm xuất sắc nhất. Theo đó, kết quả của Hội thi như sau:

 

  • Giải nhất: Khoa NN-TH
  • Giải nhì: Khoa Thiết kế thời trang và Phòng TTKT & ĐBCLGD
  • Giải ba: Khoa Kinh tế, Khoa KHCB, Phòng Đào tạo
  • Giải khuyến khích: Phòng Công tác HSSV, Khoa Công nghệ Dệt May
  • Giải phong trào: Cơ sở 2, Khoa Cơ Điện, Phòng TC – KT, Phòng TC – HC, Phòng QT – ĐT, Phòng QLKH & QHDN

 

-Phần lễ có sự tham gia của Thầy Nguyễn Ngọc Hiển– Phó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và Cô Phan Thị Hải Vân – Ủy viên thường vụ, Phó Hiệu trưởng và đông đảo các nữ CB-GV-CNV cùng tham dự.

Thay mặt Công đoàn, Cô Bùi Thị Thúy Hằng đọc diễn văn khai mạc buổi lễ, ôn lại lịch sử ngày 20/10.

Phát biểu tại buổi lễ, Thầy Nguyễn Ngọc Hiển đã nhiệt liệt biểu dương, dành tình cảm chân thành và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nữ Cán bộ, Giáo viên và công nhân viêncủa Nhà trường. Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của những người phụ nữ công tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo của ngành – những đồng nghiệp, những cộng sự đã ngày đêm góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị mà Tập đoàn giao, là lực lượng nòng cốt của Nhà trường; gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn thông qua việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác chung của Nhà trường.

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí hết sức thân mật và đầm ấm với sự tham gia biễu diễn văn nghệ của những CB-GV-CNV nam dành tặng cho toàn thể nữ CB-GV-CNV của Nhà trường.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Mẫu vải - Fascen Collection lần VII năm 2016

Đọc thêm...

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM khai giảng năm học 2016 - 2017

 

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM khai giảng năm học 2016 - 2017

Ngày 06/10/2016, tại Cơ sở 1, 586 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP. HCM, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. HCM long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017. Đến dự và chỉ đạo tại buổi lễ có ông Nguyễn Khánh Sơn - Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Báo cáo kết quả năm học 2015-2016, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh, Phan Thị Hải Vân cho biết, trong năm học 2015 - 2016, nhà trường đã tuyển sinh được 2.112 HSSV/2.500 chỉ tiêu, đạt 84,5% so với kế hoạch được giao, đặc biệt số lượng sinh viên khối ngành dệt may tăng cao, chiếm 78,64% tổng số HSSV nhập học. Tuy kết quả tuyển sinh chưa đạt được chỉ tiêu giao, nhưng trong tình hình tuyển sinh khó khăn như hiện nay, thì đây là kết quả đáng khích lệ, điều này cho thấy uy tín, thương hiệu của nhà trường ngày càng được khẳng định. Hiện nay nhà trường có qui mô đào tạo hơn 5.500 HSSV, trong đó, Cao đẳng 4.289 SV, Cao đẳng nghề 753 SV, Trung cấp chuyên nghiệp và Trung cấp nghề 487 HS; với 10 ngành nghề đào tạo, các ngành trọng điểm như: Công nghệ may; Thiết kế thời trang; Công nghệ Sợi, dệt và Cơ khí may.

Năm học 2016 - 2017, Nhà trường phấn đấu đạt chỉ tiêu tuyển sinh 2.500 chỉ tiêu, trong đó Cao đẳng 2.000, Cao đẳng nghề 300, Trung cấp nghề và Trung cấp chuyên nghiệp 200 chỉ tiêu. Kết quả học tập đạt loại khá trở lên chiếm tỷ lệ trên 60%, kết quả tốt nghiệp đạt 95%, Giáo viên có trình độ Thạc sĩ trở lên đạt 70%.  Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CB - GV - CNV; đổi mới mục tiêu nội dung, chương trình đào tạo gắn với thực tế sản xuất; Hoàn thiện chương trình đào tạo chuyên ngành Hóa nhuộm - Hoàn tất để triển khai đào tạo từ năm học 2017 - 2018; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức người học; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị với kinh phí hơn 6 tỷ đồng; đổi mới mô hình hoạt động của Trung tâm Sản xuất - Thực tập; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng khối nhà lớp học, giảng đường, hành chính; Triển khai thực hiện và ứng dụng có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh hoạt động quan hệ doanh nghiệp, gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo và giải quyết việc làm cho HSSV; nâng cao đời sống, thu nhập bình quân của CB - GV - CNV đạt 12,5 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Khánh Sơn - Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khánh Sơn - Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã biểu dương những thành tích mà thầy và trò trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. HCM đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời ông cũng yêu cầu Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng công tác tuyển sinh, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, mở rộng ngành nghề đào tạo, đẩy mạnh việc bồi dưỡng và nâng cao trình độ cho đội ngũ CB - GV..., phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho chiến lược phát triển ngành dệt may Việt Nam trong giai đoạn mới.

TS. Hồ Ngọc Tiến - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. HCM phát biểu

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, TS. Hồ Ngọc Tiến - Hiệu trưởng nhà trường hứa sẽ nỗ lực trong công tác, đoàn kết, trí tuệ để đưa nhà trường đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong năm học mới, tiếp tục đưa trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. HCM ngày càng phát triển, xứng đáng là địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tập đoàn Dệt May, ngành dệt may Việt Nam.

Với những thành tích đạt được, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. HCM đang đề nghị Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Công Thương cho các tập thể; có 01 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng 3; 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bô trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

Cùng ngày, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. HCM đã tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.500 sinh viên, khoá học 2013 - 2016 trình độ cao đẳng, cao đẳng nghề, và 2014 - 2016 trình độ trung cấp chuyên nghiệp và khen thưởng cho những sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong toàn khóa học.

Một số hình ảnh tại buổi khai giảng:


Theo Vinatex.com.vn

Khai giảng lớp đào tạo Giám đốc xí nghiệp dệt may thành viên

 

Khai giảng lớp đào tạo Giám đốc xí nghiệp dệt may thành viên
Ngày 06/10/2016, tại Cơ sở 1 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Tp. HCM, Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp dệt may đã phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp đào tạo Giám đốc xí nghiệp dệt may thành viên - khóa 3 tại TP Hồ Chí Minh.


Tham gia khóa học này có 38 học viên là những người đã kinh qua công tác quản lý và hiện đang giữ các chức vụ kế cận chức danh giám đốc xí nghiệp và tương đương, đến từ các đơn vị thuộc khu vực phía Nam. Lớp học sẽ học tập trung trong 2 tháng, kể từ ngày 06/10/2016. Đội ngũ giảng viên giảng dạy là những giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ các trường Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế, Đại học Công nghiệp, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh và các chuyên gia là các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị hàng đầu của Tập đoàn Dệt May Việt Nam như: Việt Tiến, Nhà Bè, Việt Thắng… sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tế với các học viên.Phát biểu tại buổi khai giảng, ông Nguyễn Khánh Sơn - Giám đốc điều hành Tập đoàn kiêm Giám đốc Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp dệt may cho biết, đây là lớp đào tạo Giám đốc xí nghiệp dệt may thành viên - khóa 3 tại TP. Hồ Chí Minh.  Rút kinh nghiệm từ 2 khóa học trước, Trung tâm đào tạo đã xây dựng chương trình đào tạo gắn với tình hình thực tế và nhu cầu tại các doanh nghiệp. Ông Sơn mong rằng qua chương trình khóa học, các học viên cần vận dụng những kiến thức đã được học vào công việc để đạt được hiệu quả cao nhất.Đại diện đơn vị đăng cai tổ chức khóa học, TS. Hồ Ngọc Tiến - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp dệt may cam kết thực hiện tốt chương trình đào tạo cũng như tạo điều kiện cho các học viên khi tham gia lớp học tại trường,  đồng thời đề nghị các học viên sắp xếp thời gian, công việc hợp lý, cố gắng để đạt được kết quả cao trong học tập. Sau khi kết thúc khóa đào tạo, học viên sẽ thực hiện đề tài và báo cáo trước Hội đồng trong đó có các thành viên từ doanh nghiệp, Trung tâm đào tạo và trường Cao đẳng Vinatex TP. HCM đánh giá các kết quả của các học viên, nếu các học viên đạt kết quả các môn học và đề tài báo cáo mới được công nhận tốt nghiệp khóa học. Hy vọng qua khóa học các học viên sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc của một cán bộ quản lý nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển của đơn vị nói riêng và của Tập đoàn nói chung trong giai đoạn mới./.

Theo Vinatex.com.vn
Các bài viết khác...