Công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên tại Cơ sở 2 trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex thành phố Hồ Chí Minh

Giáo dục Quốc phòng – An ninh (GDQP&AN) là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác quốc phòng của Đảng, qua đó nhằm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cần thiết, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn của dân tộc cho học sinh, sinh viên (HSSV) đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Ý thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác GDQP&AN, những năm qua Đảng Ủy, Ban giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí Minh luôn có sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo, kiểm tra toàn diện, trực tiếp công tác GDQP&AN cho HSSV đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

            Từ năm 2012, để không ngừng nâng cao chất lượng môn học GDQP&AN trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng đề án kết hợp môn học GDQP&AN với giáo dục truyền thống cánh mạng, đưa việc học tập môn GDQP&AN theo hướng tập trung, chính quy hiện đại phù hợp với yêu cầu phát triển của thời đại mới. Trong mỗi khóa học GDQP&AN, sinh viên được học tập trung trong 4 tuần tại Cơ sở 2 của trường đặt tại địa chỉ số 2 đường Hùng Vương, thị trấn Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

 

HSSV học tập tại đây không chỉ được hưởng cơ sở vật chất khang trang mà còn nhận được sự dìu dắt của những người thầy tâm huyết luôn hết mình trong công tác đào tạo thế hệ trẻ, tôi luyện bản lĩnh vững vàng, gan dạ, sắt thép; giúp HSSV trưởng thành hơn, có thể chất tốt hơn, đặc biệt là bồi đắp tinh thần cao hơn cho HSSV để sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng cầm súng chiến đấu khi đất nước có giặc ngoại xâm.

Tại đây, ngoài việc được trang bị những kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh còn rèn luyện cho HSSV tác phong sống, học tập, sinh hoạt tiệm cận với các chế độ quy định và kỷ luật của quân đội. Các em sẽ được sinh hoạt, học tập trong môi trường lành mạnh, gắn bó và đoàn kết, có nhiều cơ hội tăng khả năng làm việc nhóm, tự lập, thích nghi và chủ động sáng tạo giải quyết vấn đề trong điều kiện, hoàn cảnh khác nhau với tính độc lập và tính cộng đồng cao. Đồng thời cũng rèn luyện cho HSSV có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong nhanh nhẹn trong học tập và lao động sau khi ra trường.

Qua môn học GDQP&AN còn giáo dục cho HSSV lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống của dân tộc để HSSV nhận thức đầy đủ hơn quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt khác môn học GDQP&AN còn trang bị cho HSSV những kiến thức hữu ích về một số loại vũ khí, khí tài, thông qua đó HSSV có thể biết cách phân biệt, sử dụng và trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản để sử dụng được một số loại vũ khí trong tương lai. Đồng thời còn hướng cho HSSV làm việc theo nguyên tắc, kỷ cương, hành động đúng đắn, tránh được những thói quen tùy tiện, khơi dậy và nêu cao tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc niềm tin của sinh viên đối với Đảng và Nhà nước, chống lại mọi âm mưu chia rẽ, phản động của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

   

Bên cạnh đó, nhà trường còn cụ thể hóa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong HSSV, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận nhân dân nhất là trong giới trẻ. Tập trung xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lấy người học làm trung tâm thông qua việc học tập môn học GDQP&AN, góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất, đạo đức cách mạng, phát huy tính năng động sáng tạo của tuổi trẻ, luôn cố gắng học tập, rèn luyện, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và sinh hoạt để hoàn thành tốt khóa học tại Cơ sở 2.

Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả môn học cũng được Bộ môn Giáo dục quốc phòng – Thể chất (GDQP-TC) tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc theo đúng Thông tư 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 8 tháng 9 năm 2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh Xã Hội ban hành quy chế đánh giá, xếp loại HSSV. Những năm qua, Bộ môn đã xây dựng và đưa vào sử dụng ngân hàng đề thi với trên 200 đề thi trắc nghiệm; tổ chức thi nghiêm túc. Nhờ đó, đánh giá chính xác, khách quan kết quả học tập và nhận thức của HSSV. Thực tế cho thấy, kết quả GDQP&AN của Bộ môn hằng năm đều có bước tiến bộ vững chắc, năm sau cao hơn năm trước.

Cùng với việc giảng dạy, Bộ môn GDQP-TC luôn coi trọng công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, gắn học đi đôi với rèn. Theo đó, Bộ môn chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức biên chế, ổn định ăn nghỉ đầu mỗi khóa học. Hằng năm, theo kế hoạch đào tạo của nhà trường, Bộ môn GDQP-TC đã phối hợp với các phòng khoa và Cơ sở 2  làm tốt công tác chuẩn bị và có phương pháp quản lý phù hợp với từng khóa học. HSSV xuống học tập trung tại Cơ sở 2 đều được phổ biến, quán triệt kỹ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của khóa học; thông báo nội quy, quy định của môn học. Các lớp học duy trì nghiêm các chế độ ngày, tuần từ tập thể dục buổi sáng đến điểm danh, điểm quân số… gắn học tập với rèn luyện ngay từ những ngày đầu để HSSV nhanh chóng hòa nhập, thích nghi với môi trường quân sự.

Ngoài ra, Bộ môn GDQP-TC còn làm tốt công tác bảo đảm. Mặc dù thời gian HSSV xuống Cơ sở 2 học tập trung trong thời gian ngắn (trong 4 tuần), song việc tổ chức ăn ở, sinh hoạt và đời sống tinh thần cho sinh viên luôn được bảo đảm chu đáo. Để bữa ăn của HSSV đúng, đủ tiêu chuẩn và an toàn vệ sinh thực phẩm, giảng viên của Bộ môn thường xuyên kiểm tra công tác phục vụ của căn tin. Bộ môn GDQP-TC còn phối hợp với Cơ sở 2 tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao giữa các lớp trong cùng khóa học tạo tâm lý thoải mái cho HSSV trong thời gian học tập. Vì vậy, khi kết thúc khóa học GDQP&AN, HSSV có sự trưởng thành rõ rệt, nhất là về tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật và nếp sống tập thể.

Bên cạnh bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng quân sự, Bộ môn GDQP-TC còn quan tâm nâng cao kỹ năng sư phạm, xây dựng bản lĩnh, tác phong mẫu mực của nhà giáo quân sự, phấn đấu mỗi giảng viên thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho HSSV học tập và noi theo. Để thực hiện tốt vấn đề này, Bộ môn yêu cầu giảng viên phải tự tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, năng lực, kỹ năng sư phạm; phấn đấu giỏi về chuyên môn, mẫu mực về nếp sống, kỷ luật và tác phong quân sự. Đồng thời, chỉ đạo các giảng viên đẩy mạnh hoạt động phương pháp, duy trì nghiêm quy định về phê duyệt, thông qua giáo án; giao chuyên đề cho giảng viên chuẩn bị, tổ chức giảng thử, rút kinh nghiệm, sau đó bổ sung, hoàn thiện giáo án. Với cách làm này đã góp phần nâng cao chất lượng bài giảng, giúp giảng viên tự tin khi lên lớp. Bộ môn GDQP-TC còn tích cực tổ chức dự giờ định kỳ hàng tháng và cử giảng viên tham gia Hội thi “Giảng viên giảng dạy sáng tạo” hằng năm của Nhà trường coi đây là một hướng quan trọng để nâng cao bản lĩnh, tâm lý, kỹ năng sư phạm và trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên.

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng Ủy, Ban giám hiệu nhà trường cùng với sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ giảng viên, công nhân viên Cơ sở 2, công tác GDQP&AN cho HSSV tại trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex thành phố Hồ Chí Minh đang dần đi vào nề nếp, chất lượng được nâng lên, có chiều sâu, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, linh hoạt, góp phần nâng cao nhận thức của HSSV đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

CAO MINH NAM