Đảng bộ trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị trung ương 6, khóa xii của Đảng

      Thực hiện Kế hoạch số 442-KH/ĐU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.Hồ Chí Minh về “Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng”, chiều ngày 12/01/2018, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng cho toàn thể Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ trường.

 

 

TS - Giảng viên cao cấp Nguyễn Việt Hùng báo cáo trước hội nghị

 

      Tham dự Hội nghị có đ/c Hồ Ngọc Tiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và toàn thể cán bộ chủ chốt và đảng viên thuộc Đảng bộ trường.

      Hội nghị đã được nghe Tiến sĩ- Giảng viên cao cấp Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minhthuộc Học viện cán bộ TP. Hồ Chí Minhthông tin các nội dung cơ bản của các Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”

 

Quang cảnh hội nghị

 

      Qua buổi học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, khóa XII của Đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn trường đã được tiếp cận và nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc đặc biệt là tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, tạo cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

                                                            Ban Tuyên giao Đảng ủy trường