Danh sách thí sinh dự thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 15/04/2018