Danh sách thí sinh thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (Đợt 02), ngày 17/12/2017

LỊCH THI CHỨNG CHỈ UD CNTT Cơ bản (Đợt 02), NGÀY 17/12/2017                                                                                                                    -  Giờ thi:  07h30  (Ca 1): P.01; P.02; P.03; P.04; P.05;                                                                                                                      -  Giờ thi:  10h00 (Ca 2): P.06; P.07; P.08; P.09; P.10;                                                                                                                      -  Giờ thi:  13h30 (Ca 3): P.11; P.12; P.13; P.14; P.15                                                                                                           * Lưu ý: Thời gian thi: 120 phút (90’ Thực hành + 30’ trắc nghiệm)