Danh sách thí sinh trúng tuyển 2016, NVBS đợt 2 (Xét tuyển từ ngày 11/9 - 21/9)