Danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2017 - đợt 01, Ngành CÔNG NGHỆ MAY (Tính đến ngày 19/07/2017)