Danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2017 - đợt 01 (tính đến ngày 20/072017)