Danh sách trúng tuyển cao đẳng năm 2017 - Đợt 2 (Xét tuyển từ 27/07 - 18/09/2017)

Danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng năm 2017 - đợt 2 (Nhà trường xét tuyển và cập nhật danh sách thí sinh đăng ký từ 27/07 - 18/09/2017) hiện nay Nhà trường vẫn tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2.