Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tổ chức ôn và thi chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao