Hướng dẫn đăng ký xét tuyển

  - Thông báo tuyển sinh năm 2018     XEM TẠI ĐÂY - Phiếu đăng ký xét tuyển     DOWNLOAD - Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT theo 3 cách sau: 1. Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường. 2. Nộp hồ sơ xét tuyển qua bưu điện. 3. Đăng ký xét tuyển online.    CLICK VÀO ĐÂY               Tư Vấn Tuyển Sinh (028) 38.970.160 - (028) 37.206.426

 

- Thông báo tuyển sinh năm 2018     XEM TẠI ĐÂY

- Phiếu đăng ký xét tuyển     DOWNLOAD

- Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT theo 3 cách sau:

1. Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường.

2. Nộp hồ sơ xét tuyển qua bưu điện.

3. Đăng ký xét tuyển online.    CLICK VÀO ĐÂY

              Tư Vấn Tuyển Sinh

(028) 38.970.160 - (028) 37.206.426