Kế hoạch học lại của Khoa Cơ điện cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp năm 2017