Kế hoạch học lại của Khoa Công nghệ dệt may cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp năm 2017