Kế hoạch học lại của Khoa Công nghệ dệt may đối với sinh viên đăng ký xét, thi lại tốt nghiệp năm 2017