Kế hoạch học lại của Khoa Thiết kế thời trang cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp năm 2017