Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2017-2018, ngành Thiết kế thời trang