Kế hoạch tổ chức học tập và đưa đón sinh viên đi học môn Giáo dục quốc phòng - Giáo dục thể chất đợt 1 tại Cơ sở 2.