Kế hoạch tổ chức học tập và đưa đón sinh viên đi học môn Giáo dục quốc phòng - Giáo dục thể chất đợt 1 tại Cơ sở 2.

Căn cứ kế hoạch học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, Bộ môn Giáo dục quốc phòng - Thể chất xây dựng  kế hoạch tổ chức học tập và đưa đón sinh viên đi học môn Giáo dục quốc phòng - Thể chất đợt 1, tại Cơ sở 2.