Lịch sinh hoạt công dân năm học 2017-2018 của SVHS khóa 2017 (Đợt 1, từ ngày 25-27/07/2017)