Lịch thi học kỳ 2 tuần 30-31 của lớp CD16M11 và CD16M12