Mẫu vải cuộc thi thiết kế thời trang 'Fascen Collection lần VIII năm 2017"