THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 ĐỐI VỚI SV KHỐI LỚP CĐ15, CĐ16