Thông báo xét tuyển NVBS đợt 3 Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 (từ ngày 22/9 - 5/10/2016)