thông tin nội bộ

Kế hoạch tổ chức học tập và đưa đón sinh viên đi học môn Giáo dục quốc phòng - Giáo dục thể chất đợt 1 tại Cơ sở 2.

12-09-2017
07:50
( 0 ) Bình luận

Căn cứ kế hoạch học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, Bộ môn Giáo dục quốc phòng - Thể chất xây dựng  kế hoạch tổ chức học tập và đưa đón sinh viên đi học môn Giáo dục quốc phòng - Thể chất đợt 1, tại Cơ sở 2.

Thông báo thay đổi giờ vào học các ca học

08-09-2017
11:19
( 0 ) Bình luận

Từ ngày 04/09/2017 Nhà trường thay đổi giờ vào học và ra về của các ca học: 

Sáng từ 7g30; Chiều từ 12g30 và Tối từ 17g00

Thông báo nghỉ lễ 02/09/2017

08-09-2017
11:13
( 0 ) Bình luận

Lịch tuần sinh hoạt công dân - HSSV, năm học 2017-2018 (từ ngày 21/08/2017 - 25/07/2018)

11-08-2017
15:50
( 0 ) Bình luận

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân - HSSV, năm học 2017-2018  (từ ngày 21/08/2017 - 25/07/2018)cho sinh viên khóa của (Khóa 15, Khóa 16) và Khóa mới (Khóa 17) nhập học ngày 21/08/2017