Thông Báo - Khoa Cơ Điện

Kế hoạch tổ chức cho HSSV tự rèn luyện tay nghề tháng 03/2017

02-03-2017
13:32
( 0 ) Bình luận

HSSV có nhu cầu tham gia để thực hiện bài tập được giao hoặc bản thân muốn tự nghiên cứu thêm.