Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Tp. Hồ Chí Minh, nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao