Mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2019-2020

HỌC PHÍ Cãn cứ Nghị đinh số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí. hỗ trợ chi phí học tập từ năm … Đọc tiếp

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Nắm vững kiến thức cơ bản về quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, kiến thức cơ bản về quản trị nguồn nhân lực, an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức sự kiện, kỹ năng điều hành yến tiệc, kỹ năng chăm sóc khách hàng. Đào tạo cử nhân thực hành ngành … Đọc tiếp

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Đào tạo cử nhân thực hành ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh, có kiến thức, kỹ năng về dịch vụ du lịch và lữ hành, giải trí, tổ chức sự kiện …, có khả năng vận dụng các kiến thức đã học … Đọc tiếp

Sửa chữa thiết bị may

Đào tạo kỹ sư thực hành Sửa chữa thiết bị may có kiến thức cơ bản về ngành cơ khí và thiết bị may công nghiệp; Biết được đặc điểm cấu tạo và nguyên lý làm việc và cách vận hành các máy móc, dụng cụ thường dùng trong bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị … Đọc tiếp

Thiết kế thời trang

Đào tạo kỹ sư thực hành có kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực thời trang, vận dụng những nguyên lý thiết kế, phát triển và thực hiện các ý tưởng một cách sáng tạo để thiết kế các mẫu thời trang phù hợp với xu hướng thời trang hiện hành. Người … Đọc tiếp