May thời trang

Đào tạo kỹ sư thực hành nghề May thời trang có kiến thức về công tác tổ chức sản xuất hàng may công nghiệp; Kỹ thuật tạo mốt thời trang. Có khả năng dự đoán xu hướng phát triển thời trang trong tương lai; Nắm được các công thức cơ bản và tuần tự các … Đọc tiếp