Trường cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Vinatex giới thiệu một số thiết bị tự động hóa trong ngành may

Trong đời sống hiện tại, ngành may là một trong những ngành có tầm quan trọng rất lớn, nhu cầu sử dụng sản phẩm hiện tại đang rất cao. Để có thể tiết kiệm chi phí sản xuất thì chúng ta có một vài thiết bị tự động hóa đang rất hữu ích. Máy đóng … Đọc tiếp

Trường cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Vinatex cùng khoa cơ điện tử khám phá nhà máy may thông minh tại Trung Quốc

Nhìn chung, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 chính là nền móng để kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình dựa vào tài nguyên, lao động chi phí thấp chuyển sang kinh tế tri thức. Cách mạng công nghiệp 4.0 còn làm thay đổi cơ bản khái niệm đổi mới công nghệ, tư … Đọc tiếp

May thời trang

Đào tạo kỹ sư thực hành nghề May thời trang có kiến thức về công tác tổ chức sản xuất hàng may công nghiệp; Kỹ thuật tạo mốt thời trang. Có khả năng dự đoán xu hướng phát triển thời trang trong tương lai; Nắm được các công thức cơ bản và tuần tự các … Đọc tiếp