Khoa Kinh tế trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex tổ chức buổi thi thực hành cho các sinh viên lớp CD18QN01

Ngày 17/8/2020, khoa Kinh tế đã tổ chức cho các sinh viên lớp CD18QN01 buổi thi thực hành các nghiệp vụ. Buổi thi diễn ra nghiêm túc, suôn sẻ. Các bạn sinh viên đều cố gắng thể hiện tất cả các kiến thức mình đã học được qua các sản phẩm thực hành. Với hình … Đọc tiếp

Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật vinatex thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi học thực hành môn nghiệp vụ chế biến món ăn cho sinh viên khoa kinh tế

Màu sắc hấp dẫn

Ngày 5/8/2020, Trường cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Vinatex đã tổ chức buổi học thực hành nghiệp vụ chế biến món ăn cho sinh viên lớp CD18QN01 Khoa Kinh tế. Buổi thực hành đã giúp các bạn sinh viên thể hiện những kiến thức mình được học qua các món ăn đẹp mắt. Đây … Đọc tiếp