MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH/TIN HỌC

   Kính gửi: – BGH Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM – Phòng Đào tạo. Tôi tên:………………………………………………………………………………………………………………. Ngày sinh:………………………………. Nơi sinh (Tỉnh/TP)…………………………………………… Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………… Học lớp:………………………………….. Trình độ đào tạo:……………………………………………… Ngành:……………………………………. Hệ:………………….. Khóa học:……………………………….. Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu và phòng Đào tạo xác … Đọc tiếp

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐÃ HỌC XONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (HOẶC ĐÃ TỐT NGHIỆP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐÃ HỌC XONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (HOẶC ĐÃ TỐT NGHIỆP) Kính gửi: – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM                 – Phòng Đào tạo. Tôi tên:………………………………………………………………………………………………………………. Ngày sinh:………………………………. … Đọc tiếp

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MẤT BẰNG TỐT NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN MẤT BẰNG TỐT NGHIỆP Kính gửi: – Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. HCM – Phòng Đào tạo. Tôi tên: …………………………………………………………………………………………………………………..             Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………………… Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………………… Hộ … Đọc tiếp