Hướng dẫn trang trí, khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Căn cứ Công văn số 8141-CV/BTGTW về việc trang trí, khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Toàn văn nội dung như sau: Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc … Đọc tiếp

Thông báo về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 11/05/2020

Hiệu trưởng nhà trưởng thông báo đến các đơn vị trực thuộc trường thực hiện một số nội dung sau: Cho toàn bộ học sinh, sinh viên tiếp tục được nghỉ học từ ngày 04/05/2020 đến hết ngày 10/05/2020 (Kể cả việc thi lại học kỳ I, năm học 2019-2020); Từ ngày 11/05/2020 trở lại … Đọc tiếp

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin năm 2018-2019

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU Mục đích Nhằm giúp người học sau khi hoàn thành khóa học có thể làm việc trong các ngành liên quan đến như: Thiết kế, cài đặt, sửa chữa, quản trị cho hệ thống mạng máy tính, điều hành các phòng máy tính; Lập các chương trình ứng dụng phục vụ … Đọc tiếp

Kết quả đăng ký học phần học kỳ II năm 2018 -2019 đối với sinh viên hệ Cao đẳng chính quy, khối lớp CĐ 17 và CĐ 18

Căn cứ kết quả đăng ký học phần online học kỳ II, năm học 2018-2019 (Lần 1) của sinh viên cao đẳng hệ chính quy, khối lớp CĐ 17 và CĐ 18. Nay Phòng đào tạo thông báo kết quả đăng ký học phần tự chọn (lần 1) như sau: I. Khối lớp CĐ17: với các … Đọc tiếp

Lịch nghỉ Tết dương lịch và âm lịch đối với cán bộ viên chức của nhà trường

Xét hoạt động thực tiễn của trường, Hiệu trưởng thông báo việc nghỉ Tết dương lịch, âm lịch đối với cán bộ viên chức nhà trường như sau: Nghỉ Tết dương lịch: Toàn thể CBVC được nghỉ 1 ngày thứ Ba ngày 01/01/2019 Nghỉ Tết âm lịch: Chi tiết xem trên thông báo đính kèm