HỘI THẢO “MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC” TẠI CS2

Thực hiện theo kế hoạch số 1250/KH-CĐKTKTV, Cơ sở 2 tiến hành tổ chức hội thảo với chủ đề “Một số biện pháp và kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng Dạy và Học” Nhằm tạo ra một diễn đàn khoa học cho CB, GV Cơ sở 2 của trường Cao đẳng Kinh tế … Đọc tiếp