MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH/TIN HỌC

   Kính gửi: – BGH Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM – Phòng Đào tạo. Tôi tên:………………………………………………………………………………………………………………. Ngày sinh:………………………………. Nơi sinh (Tỉnh/TP)…………………………………………… Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………… Học lớp:………………………………….. Trình độ đào tạo:……………………………………………… Ngành:……………………………………. Hệ:………………….. Khóa học:……………………………….. Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu và phòng Đào tạo xác … Đọc tiếp

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐÃ HỌC XONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (HOẶC ĐÃ TỐT NGHIỆP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐÃ HỌC XONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (HOẶC ĐÃ TỐT NGHIỆP) Kính gửi: – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM                 – Phòng Đào tạo. Tôi tên:………………………………………………………………………………………………………………. Ngày sinh:………………………………. … Đọc tiếp

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MẤT BẰNG TỐT NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN MẤT BẰNG TỐT NGHIỆP Kính gửi: – Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. HCM – Phòng Đào tạo. Tôi tên: …………………………………………………………………………………………………………………..             Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………………… Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………………… Hộ … Đọc tiếp

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin năm 2018-2019

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU Mục đích Nhằm giúp người học sau khi hoàn thành khóa học có thể làm việc trong các ngành liên quan đến như: Thiết kế, cài đặt, sửa chữa, quản trị cho hệ thống mạng máy tính, điều hành các phòng máy tính; Lập các chương trình ứng dụng phục vụ … Đọc tiếp

Kết quả đăng ký học phần học kỳ II năm 2018 -2019 đối với sinh viên hệ Cao đẳng chính quy, khối lớp CĐ 17 và CĐ 18

Căn cứ kết quả đăng ký học phần online học kỳ II, năm học 2018-2019 (Lần 1) của sinh viên cao đẳng hệ chính quy, khối lớp CĐ 17 và CĐ 18. Nay Phòng đào tạo thông báo kết quả đăng ký học phần tự chọn (lần 1) như sau: I. Khối lớp CĐ17: với các … Đọc tiếp