Báo cáo chuyên đề Công nghệ dệt, nhuộm và sản phẩm chỉ may, thêu

Vào lúc 8 giờ, sáng thứ bảy ngày 19 tháng 1 năm 2019, khoa Công nghệ Dệt May mời báo cáo viên về báo cáo chuyên đề Công nghệ dệt, nhuộm và sản phẩm chỉ may, thêu.

Nội dung báo cáo chuyên đề tập trung nhấn mạnh về việc bảo vệ môi trường là bảo vệ chính chúng ta, mục đích công đoạn tiền xử lý, các hóa chất sử dụng trong tiền xử lý, công nghệ nhuộm, phân loại chỉ may và giới thiệu một số loại chỉ may thông dụng và chỉ may kỹ thuật đặc biệt (loại chỉ dẫn điện, loại chỉ có độ co giãn, chỉ phản quang…)

Viết một bình luận