Công nghệ sợi, dệt

Đào tạo kỹ sư thực hành có kiến thức về qui trình công nghệ sợi dệt, thiết kế vải dệt thoi, dệt kim và thiết kế dây chuyền công nghệ sợi, dệt.

Người học có khả năng tổ chức, lập kế hoạch sản xuất trong các nhà máy sợi dệt; Vận hành thành thạo máy sợi, dệt đáp ứng được nhu cầu thực tế và thích ứng với sự thay đổi công nghệ mới; Thiết kế dây chuyền công nghệ sợi, dây chuyền công nghệ dệt kim, dệt thoi; Thiết kế vải dệt kim, dệt thoi với sự hỗ trợ của máy tính. Ngoài ra, người học biết tổ chức, sắp xếp dây chuyền sản xuất, triển khai sản xuất trên dây chuyền công nghệ sợi dệt, bố trí lao động hợp lý nâng cao hiệu quả sản xuất trong nhà máy sợi dệt.

Công nghệ sợi dệt vetc

Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp:
– Người học có khả năng hướng dẫn tay nghề cho người lao động trong dây chuyền sợi dệt; Đảm nhiệm các vị trí: cán bộ phòng kỹ thuật, cán bộ điều hành trên các dây chuyền sản xuất tại các doanh nghiệp sợi dệt.

Viết một bình luận