TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC MỞ LỚP “TIẾNG ANH GIAO TIẾP” KHAI GIẢNG VÀO NGÀY 11/12/2017

Nhằm trang bị kiến thức về Tiếng Anh, tạo điều kiện cho sinh viên sau khi ra trường có thể giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh.

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học mở lớp “Tiếng Anh giao tiếp” khai giảng vào ngày 11/12/2017.

Các bạn sinh viên đăng ký học từ ngày ra thông báo đến ngày 04/12/2017 tại Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học của nhà trường.

ĐIỆN THOẠI: (028) 38.96.57.99

Viết một bình luận