HỘI THẢO “MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC” TẠI CS2

Thực hiện theo kế hoạch số 1250/KH-CĐKTKTV, Cơ sở 2 tiến hành tổ chức hội thảo với chủ đề “Một số biện pháp và kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng Dạy và Học”

Nhằm tạo ra một diễn đàn khoa học cho CB, GV Cơ sở 2 của trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TPHCM; đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, vận dụng các phương pháp giảng dạy tích cực trong công tác đào tạo, đề xuất những phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CB, GV ở Cơ sở 2 Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TPHCM. Với mục tiêu đó. Sáng, ngày 26 tháng 10 năm 2012, Cơ sở 2 của trường đã tổ chức Hội thảo khoa học lần đầu tiên của năm học 2012 – 2013.

Hội thảo diễn ra với sự có mặt của Lãnh đạo Cơ sở cùng với hơn 20 đồng chí là cán bộ, giảng viên, lãnh đạo các phòng, Trung tâm, Bộ môn. Tại Hội thảo lần này Ban tổ chức đã nhận được 18 bài tham luận trong đó có 06 bài trình bày trước Hội thảo và có 27 lượt ý kiến đóng góp. Trong phần thảo luận nhìn chung các ý kiến đều tập trung khai thác nhận diện và chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến hạn chế, khó khăn và ảnh hưởng quan trọng đến việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực, như: yếu tố đặc thù của đối tượng và số lượng sinh viên của từng lớp; yếu tố thực tiễn về nội dung giáo trình; yếu tố về tư tưởng, quan điểm chỉ đạo thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy; yếu tố về trình độ, năng lực của người dạy; yếu tố về điều kiện cơ sở vật chất – kỹ thuật…

Bên cạnh đó một số tác giả nêu ra và phân tích sâu sắc các điểm cần chú ý mang tính chất là yêu cầu cần thiết đối với người giảng ở các giai đoạn trước, trong và sau quá trình thực hiện bài giảng áp dụng phương pháp dạy học tích cực. Cụ thể như: giảng viên cần phải khai thác tốt các yếu tố tích cực của phương pháp truyền thống và phải phối hợp áp dụng phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp hiện đại một cách hiệu quả; giảng viên phải bình tĩnh, linh hoạt, nhạy bén và tế nhị trong xử lý tình huống nảy sinh; giảng viên phải xác định việc sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực là một nhu cầu “tự thân”, cho nên giảng viên phải chủ động học tập, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn và kỹ năng sử dụng phương pháp tích cực trong giảng dạy.

Các thành viên tham gia Hội thảo nhất trí quan điểm của phương pháp giảng dạy mới là lấy sinh viên làm trung tâm, phát huy tính tự giác và chủ động học tập của sinh viên. Các giáo viên phải tự trau dồi kiến thức để chuẩn bị bài giảng có chất lượng cao, năng động đổi mới phương pháp giảng dạy để giờ giảng sinh động giúp sinh viên tiếp thu nhanh và hứng thú học tập. Các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông cũng đã giúp người dạy và người học tiếp cận, chọn nhập và xử lý thông tin nhanh chóng để biến thành tri thức.

Phát biểu bế mạc Hội thảo đồng chí Vũ Văn đang, Phó trưởng Cơ sở, kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Hội thảo nhấn mạnh: Đây là việc làm thiết thực nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học của Nhà trường ngày càng tốt hơn và hy vọng rằng những ý kiến đóng góp quý báu của các đại biếu tham dự Hội thảo sẽ là những kiến thức bổ ích để đội ngũ giảng viên của Cơ sở thể hiện rõ vai trò xung kích của mình trong sự nghiệp đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới.

Viết một bình luận