Hội thi “Sinh viên và Pháp luật” lần 5, năm học 2018-2019

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, hữu ích góp phần giúp sinh viên nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các quy định, quy chế của Nhà trường, pháp luật của Nhà nước trong học tập và trong sinh hoạt đời sống hàng ngày.

  • Yêu cầu:

+ Tất cả các lớp tham gia thực hiện nghiêm túc kế hoạch.

+ Cuộc thi phải tạo được hiệu ứng sâu rộng, đạt kết quả tích cực, cụ thể và đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

  • Nội dung thi:

+ Những kiến thức pháp luật sinh viên được học trong môn “Giáo dục pháp luật” của bộ môn khoa học cơ bản giảng dạy trong chương trình chính khóa; Văn hóa học đường; Luật giao thông đường bộ.

Giải thưởng:

+ Một giải nhất: 1.500.000 đồng

+ Một giải nhất: 1.200.000 đồng

+ Một giải nhất: 1.000.000 đồng

+ Hai giải nhất: 400.000 đồng

Viết một bình luận