Kể chuyện Bác Hồ hay nhất – GS Hoàng Chí Bảo mới nhất

GS Hoàng Chí Bảo nói chuyện về 02 chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên năm 2020”, cụ thể:

-Chuyên đề 01: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” dành cho cán bộ đoàn.
– Chuyên đề 02: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời” dành cho đoàn viên, thanh niên.
– Chuyên gia: Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo – Giảng viên Cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chuyên gia cao cấp của Đảng, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học viện Nghiên cứu Nhân tài – Nhân lực

Viết một bình luận