Kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin năm 2018-2019

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU

 1. Mục đích
 • Nhằm giúp người học sau khi hoàn thành khóa học có thể làm việc trong các ngành liên quan đến như: Thiết kế, cài đặt, sửa chữa, quản trị cho hệ thống mạng máy tính, điều hành các phòng máy tính; Lập các chương trình ứng dụng phục vụ quản lý dữ liệu của các cơ quan, công ty xí nghiệp.
 • Làm quen môi trường làm việc văn phòng, công ty, rèn luyện tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tính siêng năng, chịu khó của người làm công tác thiết kế, lập trình, quản trị mạng.
 • Vận dụng những kiến thức đã học tại trường để ứng dụng vào những công việc liên quan đến công nghệ thông tin tại đơn vị thực tập.
 1. Yêu cầu
 • Nắm được công việc thiết kế web; lập trình; sửa chữa, bảo trì, lắp đặt máy tính; ứng dụng, triển khai phần mềm; thiết kế, quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp.
 • Rèn luyện đạo đức, ý thức trách nhiệm, tính kỷ luật và tác phong công nghiệp; tuân thủ nội quy nơi thực tập.
 • Khiêm tốn học tập, tìm hiểu công nghệ thông tin trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở các cơ quan, doanh nghiệp đến thực tập.
 • Hoàn thành báo cáo thực tập đúng thời hạn.
 • Thể hiện sự nghiêm túc, năng động trong quà trình làm việc với các giáo viên hướng dẫn báo cáo thực tập tốt nghiệp.

II. NỘI DUNG

1. Tìm hiểu về đơn vị thực tập

 • Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của tổ chức, doanh nghiệp: Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ hoạt động của từng đơn vị nơi thực tập.
 • Hiểu rõ cơ sở lý luận của phần lý thuyết để có sự vận dụng hợp lý vào chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp.
 • Nghiên cứu về lý thuyết đã học hoặc thu thập thông tin qua giáo trình, tài liệu tham khảo.
 • Tiếp cận công việc thực tế

Nghiên cứu, tìm hiểu mô hình, công tác quản lý cùa từng bộ phận quản lý của doanh nghiệp.

Tìm hiểu và tham gia vào công việc thiết kế web; lập trình; sửa chữa, bảo trì, lắp đặt máy tính; ứng dụng, triển khai phần mềm; thiết kế, quản trị cơ sở dữ liệu.

Các nội dung khác liên quan đến báo cáo thực tập.

III. NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP:

Sinh viên thực tập và làm báo cáo theo một trong những chuyên đề dưới đây:

 1. Lắp ráp, sửa chữa, bảo trì; cài đặt máy tính
 2. Thiết kế web
 3. Thiết kế đồ họa với Photoshop, Corel draw
 4. Tin học văn phòng
 5. Mạng máy tính
 6. Lập trình
 7. Quản trị cơ sở dữ liệu
 8. Khác
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin vinatex

Viết một bình luận