Kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành tiếng Anh năm học 2018-2019

 1. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
  1. Mục đích

-Giúp sinh viên tiếp cận với thực tế việc sản xuất kinh doanh, ứng dụng Tiếng Anh tại công ty May-Thời trang, khách sạn, công ty du lịch hay nhà hàng.

– Tìm hiểu: bổ sung kiến thức Tiếng Anh được vận dụng vào giao tiếp và dịch thuật tại công ty, khách sạn, công ty du lịch, công ty may Thời trang hay nhà hàng.

 • Làm quen môi trường làm việc văn phòng, rèn luyện tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tính siêng năng, chịu khó của người làm công tác dịch thuật, phiên dịch hay tiếp tân,
 • Vận dụng những kiến thức đã học tại trường để ứng dụng vào những chuyên đề liên quan đến tiếng Anh tại đơn vị thực tập.
 1. Yêu cầu
 • Nắm được công việc dịch thuật, phiên dịch, phiên biên dịch chuyên ngành May-Thời trang hay tiếp tân tại công tỵ, khách sạn, công ty du lịch hay nhà hàng.
 • Nắm được cơ cấu tổ chức và nội dung công tác dịch thuật, phiên dịch, phiên biên dịch chuyên ngành May-Thời trang hay tiếp tân tại công ty, khách sạn, công ty du lịch hay nhà hàng.
 • Rèn luyện đạo đức, ý thức trách nhiệm, tính kỷ luật và tác phong công nghiệp; tuân thủ nội quy nơi thực tập.
 • Khiêm tốn học tập, tìm hiểu Tiếng Anh được ứng dụng vào quản trị kinh doanh, văn phòng, thương mại, May-Thời trang và các lĩnh vực khác.
 • Hoàn thành báo cáo thực tập đúng thời hạn.
 • Thể hiện sự nghiêm túc, năng động trong quá trình làm việc với các giáo viên hướng dẫn báo cáo thực tập tốt nghiệp.

II. NỘI DUNG

1, Tìm hiểu về đơn vị thực tập

 • Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của tổ chức, doanh nghiệp; Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ hoạt động của từng đơn vị nơi thực tập.
 • Hiểu rõ cơ sở lý luận của phần lý thuyết để có sự vận dụng hợp lý vào chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp.

2, Nghiên cứu tài liệu

 • Nghiên cứu về lý thuyết đã học hoặc thu thập thông tin qua giáo trình, tài liệu tham khảo…
 1. Tiếp cận công việc thực tế
 • Nghiên cứu, tìm hiểu mô hình, công tác quản lý của từng bộ phận quản lý của doanh nghiệp.
 • Tìm hiểu và tham gia vào công việc dịch thuật, phiên dịch hay tiếp tân tại công ty, xí nghiệp, khách sạn, công ty du lịch hay nhà hàng.
 • Các nội dung khác liên quan đến báo cáo thực tập…

III. NỘI DUNG CẢC CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP:
Sinh viên thực tập và làm báo cáo theo một trong những chuyên đề dưới dây:

 1. Tiếng Anh quản trị kinh doanh
 2. Tiêng Anh thương mại văn phòng
 3. Tiếng Anh xuất nhập khẩu
 4. Tiếng Anh dịch thuật văn bản
 5. Tiếng Anh nhà hàng-khách sạn
 6. Tiếng Anh du lịch
 7. Tiếng Anh phiên dịch chuyên ngành May-Thời trang
 8. Khác

Viết một bình luận