Kế hoạch tổ chức học lại học kỳ hè, năm học 2019 – 2020

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch học lại kỳ hè năm học 2019-2020. Các bạn sinh viên lưu ý để thực hiện đúng theo thông báo.

Kế hoạch học lại trang 1
Kế hoạch học lại trang 2
Kế hoạch học lại năm học 2019-2020

Viết một bình luận