Kết quả đăng ký học phần học kỳ II năm 2018 -2019 đối với sinh viên hệ Cao đẳng chính quy, khối lớp CĐ 17 và CĐ 18

Căn cứ kết quả đăng ký học phần online học kỳ II, năm học 2018-2019 (Lần 1) của sinh viên cao đẳng hệ chính quy, khối lớp CĐ 17 và CĐ 18.

Nay Phòng đào tạo thông báo kết quả đăng ký học phần tự chọn (lần 1) như sau:

I. Khối lớp CĐ17: với các học phần Thiết kế trang phục I; Kỹ năng giao tiếp; Vẽ kỹ thuật ngành may; Chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu – công nghệ; Tiếng Anh 2; Pháp luật; Định mức kỹ thuật và tổ chức sản xuất (Chi tiết vui lòng xem trên thông báo kèm theo)

Riêng học phần Nguyên lý dệt không thoi: hủy do không có sinh viên đăng ký

II. Khối lớp CĐ18: Với các học phần Tiếng Anh 1; Tin học; Pháp luật (Chi tiết vui lòng xem trên thông báo kèm theo)

Lưu ý:

  • Thời khóa biểu được thông báo chính thức vào ngày 15/12/2018
  • Thời gian bắt đầu học kỳ II: 14/01/2019
  • Sinh viên đóng học phí học kỳ II năm học 2018-2019: Từ ngày 17/12/2018 đến hết ngày 31/12/2018
  • Sinh viên chỉ có tên trong lớp ổn định và lớp học phần khi đóng đủ học phí cho các học phần bắt buộc và học phần tự chọn.
  • Những sinh viên đã đăng ký học phần mà chưa đóng học phí, sau khi hết hạn đóng học phí thì xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm 0.
thông báo kết quả đăng ký học phần tự chọn (lần 1)

Thông báo kết quả đăng ký học phần tự chọn (lần 1)

Viết một bình luận